Kidang Mas Pesi Gapit

Mahar : 5.500.000,- (TERMAHAR) Tn. AHP, SCBD Jakarta 1. Kode : GKO-459 2. Dhapur : Kidang Mas 3. Pamor : Ngulit Semangka 4. Tangguh : Mataram (Abad XV) 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 553/MP.TMII/III/2021 6. Asal-usul Pusaka :  Garut, Jawa Barat 7. Dimensi : panjang bilah 34,5 cm, panjang pesi 6,5 cm, panjang total […]

Kidang Mas Pesi Gapit

Singo Kikik

Mahar : 11.000.000,- (TERMAHAR) Tn. A Malaysia 1. Kode : GKO-21 2. Dhapur : Singo Kikik 3. Pamor : Beras Wutah 4. Tangguh : Madura (Abad XVII) 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 38/MP.TMII/II/2015 6. Asal-usul Pusaka :  Trenggalek, Jawa Timur 7. Dimensi : panjang bilah32,6  cm, panjang pesi 6 cm, panjang total 38,2 cm […]

Singo Kikik

Pasopati Udan Mas

Mahar : 8.888.888,-(TERMAHAR) Tn. AHP, SCBD Jakarta 1. Kode : GKO-456 2. Dhapur : Pasopati 3. Pamor : Udan Mas (Tiban) 4. Tangguh : Cirebon (Abad XVI) 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 458/MP.TMII/II/2021 6. Asal-usul Pusaka :  Sukabumi, Jawa Barat 7. Dimensi : panjang bilah 31,3 cm, panjang pesi 7,5 cm, panjang 38,8 total […]

Pasopati Udan Mas

Naga Sruwe Pasundan

Mahar : 12.555.555,- (TERMAHAR) Tn D, Ciputat, Tangerang Selatan 1. Kode : GKO-455 2. Dhapur : Naga Sruwe 3. Pamor : Bendo Segodo 4. Tangguh : Cirebon (Abad XVIII)/ Dermayu? 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 408/MP.TMII/II/2021 6. Asal-usul Pusaka :  Sukabumi, Jawa Barat 7. Dimensi : panjang bilah 35,5 cm, panjang pesi  6,8 cm, […]

Naga Sruwe Pasundan

Tangguhipun Duwung

     Ing ngandap punika nerangaken : Tangguhipun Duwung namanipun SUPA saha Nagarinipun. Ijasanipun para DEWA, para NATA, para AGUNG ing Djaman Kadewan ngantos dumugi Karadjaan Surakarta nalika sugengipun Pandjenengan Nata Ingkang Sinuhun Pakubuwono Kaping IX, Ing Ngajogjakarta Pandjenengan Nata nalika sugengipun Ingkang Sinuwun Sultan Hamengkubuwono Kaping VII KALA BENDIWAN, Dewa gangsalwelas sami damel ijasa Duwung […]

Tangguhipun Duwung

Brojol Gajah Gelar

Mahar : 5.555.555,– Kombes Pol YW, Semarang 1. Kode : GKO-452 2. Dhapur : Brojol 3. Pamor : Gajah Gelar 4. Tangguh : Tuban Era Majapahit (Abad XV) 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 199/MP.TMII/I/2021 6. Asal-usul Pusaka :  Pekalongan, Jawa Tengah 7. Dimensi : panjang bilah 29,3 cm, panjang pesi 5,7 cm, panjang total […]

Brojol Gajah Gelar