Tangguhipun Duwung

     Ing ngandap punika nerangaken : Tangguhipun Duwung namanipun SUPA saha Nagarinipun. Ijasanipun para DEWA, para NATA, para AGUNG ing Djaman Kadewan ngantos dumugi Karadjaan Surakarta nalika sugengipun Pandjenengan Nata Ingkang Sinuhun Pakubuwono Kaping IX, Ing Ngajogjakarta Pandjenengan Nata nalika sugengipun Ingkang Sinuwun Sultan Hamengkubuwono Kaping VII KALA BENDIWAN, Dewa gangsalwelas sami damel ijasa Duwung […]

Tangguhipun Duwung

Brojol Gajah Gelar

Mahar : 5.555.555,– Kombes Pol YW, Semarang 1. Kode : GKO-452 2. Dhapur : Brojol 3. Pamor : Gajah Gelar 4. Tangguh : Tuban Era Majapahit (Abad XV) 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 199/MP.TMII/I/2021 6. Asal-usul Pusaka :  Pekalongan, Jawa Tengah 7. Dimensi : panjang bilah 29,3 cm, panjang pesi 5,7 cm, panjang total […]

Brojol Gajah Gelar

Pasupati

Mahar : 8.555.555,- (TERMAHAR) Tn. A, Malaysia 1. Kode : GKO-451 2. Dhapur : Pasupati 3. Pamor : Banyu Mili 4. Tangguh : Mataram (Abad XVII) 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 151/MP.TMII/I/2021 6. Asal-usul Pusaka :  Nganjuk, Jawa Timur 7. Dimensi : panjang bilah 32,7 cm, panjang pesi  6,5 cm, panjang total 39,2 cm […]

Pasupati

Tombak Naga Penganten

Mahar : 7.111.111,- (TERMAHAR) Tn. AHP, SCBD Jakarta 1. Kode : GKO-449 2. Dhapur : Naga Penganten 3. Pamor : Mrambut 4. Tangguh : Cirebon (Abad XVIII) 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 4/MP.TMII/I/2021 6. Asal-usul Pusaka :  Kediri, Jawa Timur 7. Dimensi : panjang bilah 30 cm, panjang pesi 7 cm, panjang total 37 […]

Tombak Naga Penganten

Damar Murub/Urubing Dilah

Mahar : 4.750.000,-(TERMAHAR) Tn. AHP, SCBD Jakarta 1. Kode : GKO-448 2. Dhapur : Damar Murub 3. Pamor : Beras Wutah 4. Tangguh : Mataram Senopaten (Abad XV)/ Majapahit Peralihan? 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 1551/MP.TMII/XII/2020 6. Asal-usul Pusaka :  Sukabumi 7. Dimensi : panjang bilah 32 cm, panjang pesi 6  cm, panjang total […]

Damar Murub/Urubing Dilah

Jimatan Semar

Mahar : 5.555.555,- (TERMAHAR) Tn. AHP, SCBD Jakarta 1. Kode : GKO-450 2. Dhapur : Jimatan Semar Kuncung 3. Pamor : Kol Buntet 4. Tangguh : Cirebon (Abad XVII) 5. Sertifikasi Museum Pusaka No : 5/MP.TMII/I/2021 6. Asal-usul Pusaka :  Rawatan/Warisan Turun Temurun 7. Dimensi : panjang bilah 14 cm, panjang pesi 4,7  cm, panjang […]

Jimatan Semar